You are here

Prova de Doutoramento - Licenciada Teresa Maria Allen Gamito

Licenciada Teresa Maria Allen Gamito

Título da Tese: Innovation Dynamics in rural Areas: Contributions to Capture and Measure Innovation, Valuing Territorial Specificities
Data: 26 de outubro de 2015 :: 14h30
Local: Sala de Atos